Book Project 2007
Websites: 2008

Sara - Lene - Carina - Hallvard - Rebekka - Suzanne - Caroline - Ingrid - Selina - Julie - Lena O - Lena I og Marita - Yvonne - Åshild - Renate - Stein Einar - Vilde - Tone - Anne Grethe - Ingunn og Vanja - Elisabeth - Elisa - Erland - Hege - Helga - Ida H - Irene - Kaja - Knut - Målfrid - Stian - Ådne - Silje - Elin - Jannicke - Elisabeth F - Ida E - Tuva - Liva - Hilde - Magnus - Kjartan -Camila - Sunniva - Eirin


Klasse: 1STA/B
Fag: Engelsk
Tidsrom: Uke 6 - 11

Innhold:
Leseprosjekt

Elevene skal ut i fra et utvalg romaner velge seg en som de vil lese. Mens de leser og når de er ferdige med boka skal de lage en webside som omhandler boka. Websiden skal inneholde; kort referat, litt om hovedpersonene, egen mening om boka, linker til interessante sider på nett, terningkast, vanskelighetsgrad, lyd og bilder.

Elevene kan jobbe individuelt eller to og to.

Hvorfor bruke IKT:
Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.


Utstyr:
Internet, pc, digital foto, digital video, mikrofon

Digitale ferdigheter:
Kildekritikk, opphavsrettigheter, nettvett, søk, publisher, word, piczo, slideshow creators, moviemaker, photostory, lydinnspilling, digital video, videoredigering (moviemaker med mer), digital fotografering, redigering av foto.

Mål


Engelsk læringsutbytte


IKT læringsutbytte
Kunne utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk.

Kunne beherske et bredt ordforråd.

Kunne bruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger

Kunne forstå lengre framstillinger i skrift og tale om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner

Kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng

Kunne velge hensiktsmessige lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger

Kunne velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte

Kunne produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier

Kunne bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte.

Kunne trekke ut vesentlige opplysninger fra muntlige og skriftlige tekster og drøfte forfatterens synspunkt og holdninger.

Kunne analysere og drøfte en film og et representativt utvalg engelskspråklige litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill.


Kunne selv produsere og sammenstille ulike former for informasjon.
Kunne kombinere data fra forskjellige program.
Kjenne til forskjellige program og deres egenskaper.
Vite at det finnes mange forskjellige program som kan gjøre det samme og være i stand til å velge hvilket program som egner seg best.
Kunne bruke programvare for å behandle grafikk, lyd, animasjon og video.
Hvordan presentere noe på skjerm.
Kunne lage web-sider.


Aktiviteter

Uke 6:
Mandag:
1. time: Oppstart Tema 6: leseprosjekt - rammene for prosjekt
2. time: Leseglede – KJ

Onsdag:
1. time: Bibliotek – valg av bok
2. time: Lesetime
Uke 7:
Mandag:
  1. time – publisher, voki, lyd – lage forsiden
  2. lesetime

Onsdag:
  1. time – Bookreport
  2. time: lesetime
Uke 8:
VINTERFERIE


Uke 9:

Mandag:
1 og 2 time: Lesetime

Onsdag: 1-2t om publisering på nett
Uke 10:

Alternativ uke.
Uke 11:
Siste finish på websiden. Alt må være klart. Sjekk om alle linker, lyd og lignende virker. Sjekk om websiden din inneholder alle kravene.

Innlevering.
Working with Literature

Digital Stories